Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

Popisi rođenih po godinama -  "generacije"

 

1900

Maro Dežulović

Jasna Jasprica

Milica Dežulović  um. 1965.

Dominiko Astič

Jasna Rabaza um. 1986.

Darinka Jasprica um. 1996.

Jerka Cvrlje

Mato Poluta um. 1977.

Marija Dežulović um. 1985.

Marija Burin um. 1979.

+ Ivan Sekulo

Vlaho Vlastelica

Ivan Jasprica Dabar

Antun Rabaza

Kate Nožica um. 1977.

Nikola Kalafatović

Josip Ušaj

Dominika Klafatović Milić

Ljubomir Bjelovučić um. 1983.

Josip Antićević um. 1992. (Nile otac)

+ Mato Dežulović

Kate Drlje

Kate Jasprica Gango um. 1975.

Ane Pekić

Vlaho Jastremsky

Antun Ivanović um. 1985.

+Nikola Kučer

Ivan Antičević

Ljubomir Pekić um. 1975.

Baldo Prišlić

Marija Živić um. 1988.

 

1901

Ane Špaleta ud. Polić

+ Ivan Dežulović

+ Josip Kalafatović

+ Marija Pleho

Domeniko Mazić 

    (zvan Domo Pantalon)

Antun Ševo

Niko Kunić

Krešimir Glavović

Marija Miletić ud Glavović

+ Ane Kučer

+ Kristina Kučer

+ Marija Kučer

Dominiko Bjelovučić

Vlaho Jasprica

Ljube Mošun

Metilde Burin

Vladimir Kalafatović Apeo

Kate Car

Ivan Grbić

Tere Milica Dežulović

Marija Kučer

Mato Kalafatović Hire

+ Ivan Baldarsari

Mato Poluta

Ljeposav Bjelovučić

Vladimir Dežulović

Marija Lazić

 

1902

Tere Mare Bjelovučić um. 1991.

Josip Jasprica um. 1985.

Ljubomir Polua um. 1976.

Milica Dežulović ud. Drašković um. '89.

Božo Bojanović  um. 1987.

+ Marija Buntjelić

Mile Vlastelica um. 1960.

+ Josip Kalafatović

Ivan Jasprica Pantalon um. 1975.

Marija Miletić um.1992.

Frana Ivanović um. 1960.

Milica Astić

+ Nikala Bjelovučić

Vicko Špaleta

Srečko Matutinović

Stjepan Čučuković

+ Kate Prišlić

Marija Kučer um. 1987.

Mato Jasprica um. 1895.

+ Mato Glavović

Antun Barišić um.  1950.

Kate Ivanović um. 1955.

Ivan Radomiljac um. 1982.

Mato Čučuković um. 1973.

+ Stjepan Jasprica

Mato Jasprica um. 1978.

Mato Marić um. 1962.

Antun Kalafatović um. 1964.

Dinko Jasprica um. 1988.

Anica Miškov um. 1969.

Ane Miletić

Ruža Baldasari ud. Srdelić um. 1975.

Marija Lazić. um. 1993.

Vladislav Dežulović

Ane Nožica um. 1970.

Ane Lazić ud. Mučukat um. 1997.

Antun Ivanović

Egidij Kovačević um. 1974.