Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

 

 

 

 

 

 

Stari dokumenti - ARHIVA

 

 

 

 

Na ovoj stranici objavljivati će se knjige, stari dokumenti, brošure, porodična stabla i sve ono što je vezano uz povjesnu baštinu Janjine a smatra se interesantnim.

Molim sve one koji imaju dokumente vezane uz: Hrvatsku narodna gardu (osnovana 1848. g), Javnu dobrotvornost (osnovana 1893. g.), , Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Zvonimir" (osnovano 1896), Hrvatski sokol (osnovan 1908. g.) itd. da mi se jave! Stare fotografije arhivirat će se odvojeno.

Bilo bi interesantno npr. znati članove Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva “Zvonimir", lakše bi otkrili tko je tko na slikama.

 

Knjige:
"Povjesna kronika Janjine" Vlaho Jasprica Mašinac, 1976. g.
Župa Janjina na pelješcu, don Božo Baničević, časopis "Dubrave hrid"
"Pelješac u narodno-oslobodilačkoj borbi", Josip I. Pleho, 1972. g. (78 MB)
Opis okolnosti poginulih u Drugom svjetskom ratu na području Janjine, izvodi iz knjige „Sve naše Dakse“, Joško Radica, 2004
Popis svih nastradalih u 2. svjetskom ratu na području Janjine
 
Stari dokumenti:
Imenovanje člana Povjerenstva Javne Dobrotvornosti u Janjini - 1919
Odobrenje za gradnju zognja 1898. god.
Odobrenje za  gradnju košare 1893. god. List 1. (položajna skica) i List 2.(izgled i dimenzije košare)
Program dobrotvorne zabave za Sv. Vlaha, Odbor za podignuće spomenika palim junacima Općine Janjina, 19.01.2017. g.
 
 
Obiteljska stabla i godine rođenja:
Popisi rođenih po godinama - "generacije": 1900. 1901. 1902.
Obiteljsko stablo Kalafatović - Matola
Obiteljsko stablo Dežulović
Obiteljsko stablo Jasprica Pretur
Obiteljsko stablo Čučuković
Obiteljsko stablo Jasprica Srdar
Obiteljsko stablo Tune Poluta
Obiteljsko stablo Petar Šlaleta
Obiteljsko stablo Ivo Janko Lazić
Obiteljsko stablo Dežulović Ivić
 
Znanstveni članci:

Dr. Oskar pl. Hovorka Zderas:

1.. Dva rimska nadgrobna natpisa iz Janjine u Dalmaciji; str. 321-322

          Glasnik Zemaljskog muzeja,   BR.1899/02, str.321, 01.04.1899. g.

2. Narodna medicina na poluotoku Pelješcu u Dalmaciji; str. 119-154  na 36 stranica, Posebno interesantno!

          Glasnik Zemaljskog muzeja, BR.1900/01, str.119, 01.01.1900. g.

3. Narodne priče o životinjama na poluotoku Pelješcu u Dalmaciji 

          Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 4 No. 1, 1900

4 0 važnosti i značenju dalmatinskih gomila 

          Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 3 No. 1, 1898

Nikola Zvonimir Bjelovučić, "Ruševine crkvice sv. Jurja u Janjini" Narodna starina, Vol. 10 No. 25, 1931. g.
Marijan Diklić, "Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču", 2002.g.
Marijana Tomelić Ćurlin, "Jezične značajke mjesnoga govora Janjine", 2009.g.
 
Novinski članci:
A. R., "Pelješka varoš Janjina", u novinama „Prava Crvena Hrvatska“, 11.02.1911. g.
Vinicije B. Lupis, "Pomorski rod Bjelovučića - Promišljanje baštine", Dubrovački list, 05.06.2008. g.
 
Zapisi Marije Kačić:
Popis janjinskih obitelji (1967. god.)
Popis naseljenih obitelji do 1966. god.
Vađenje maslina
Pomorski kapetani Bjelovučići iz Janjine
Pomorski kapetani (uglavnom na jedrenjacima) iz Janjine, Popove Luke, Sresera i Trstenika
Skrivani, kadeti, nostromi, mornari na jedrenjacima i parobrodima iz Janjine , Sresera i Popove Luke
 
Razno:
Koji su sve Janjinari pošli u Ameriku - brodske liste (manifesti) putnika koji su ušli u Sjevernu Ameriku preko Ellis Island
Ivan Bjelovučić - prvi hrvatski zrakoplovac: doc1, doc2, doc3
Nikola Jasprica (Nicholas Jasprizza) i Baldo Kunić (Baldo Cunich) "Australia's cherry kings" (više dokumenata - link na facebook)
O Janjino, Don Kosto Selak
Franc Križnar o Don Kostu Selaku u, Loški razgledi 51, 2004. god