Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

Skupne fotografije janjinskih učenika i studenata

u raznim učilištima

Velemir Milić-Kalafatović na Badiji

Iz albuma pok. Benjamina Jasprice

Sliku dala Frane Jasprica Dabar - Građanska škola Dubrovnik

Iz albuma pok. Mata Miškov

Iz albuma pok. Mata Miškov

Goranka Kalafatović, 3. raz. učitelske 1942/43. g. - vidi naličje

Svirčev Adela, mati kap. Mila Miletića, 16.06.1929.g. vidi naličje

Naličja:

Goranka Kalafatović, 3. razred - potpisi učenika  na naličju

Svirčev Adela, 4. razred - potpisi učenika  na naličju 1929.g.