Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

SKOM DOMAGOJ -

Seljačka katolička omladina Janjina

1935 - vidi naličje

1930

Pečat SKOM-a

 

1935 - naličje

Otkrili smo što znači "SKOM", jer na prvoj slici u naličju je pisalo "Uspmena na S.K.O.M."