Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

Izvorni (autohtoni) trenutci

Procesija

Kakve su nekad bile butige - 1921. g. - vlasnike vidi na naličju

Promet prema Draču u oba smjera - "mihovi"

Vršidba

Povratak sa ribanja

U Bari 1960

Don Kosto

Lankovice će popi za kafu

Brat i setra (Nikica Antičević i Nera Pekić) zaminili su ujutro jednu bječvu i tako ostali cili dan

 

Nalicje slike: Kakve su nekad bile butige - 1921. g.