Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

Neke zanimljive biljke hrvatske flore u Janjini i okolici

Dalmatinska perunika (Iris pseudopallida)

Dubrovačka zečina (Centaurea ragusina)

Modro lasinje (Moltkea petraea)

Modro lasinje (Moltkea petraea)

Divlji koromač (Portenschlagiella ramosissima)

Primorski slak (Calystegia soldanella)

Primorski žilj (Pancratium maritimum)

Dalmatinski crni bor (Pinus nigra subsp. dalmatica)

Kadulja (Salvia officinalis)

Uskolisno zvonce (Edraianthus tenuifolius)

Uskolisno zvonce (Edraianthus tenuifolius)

Primorska ciklama (Cyclamen repandum)

Napuljska ciklama (Cyclamen neapolitanum)

Gola zečina (Centaurea glaberrima)

Drvenasta mlječika (Euphorbia dendroides)

Cvijet kokice ose listarice

Orhideje na Pelješcu su brojne

Eleuzina (Eleusine trystachya), nova vrsta na Balkanskom poluotoku, prvi put nadjena na Pelješcu

Kamenjara nedaleko od Janjine

Livada košanica u Janjinskom polju

Grmolike caklenjače